Er du modig nok til at styre det urimeligt effektive team?

Udgivet: 8. december, 2015

Militære enheder er normalt topstyrede og fuldkommen kontrollerede i en fast hierarkisk organisation. Alt gennemføres efter nøje fastlagte procedurer og systemer. Der kontrolleres og rettes ind. Selv i kamp hvor man ellers skulle tro at det hele overgår til personlig overlevelse, kaos og tilfældigheder, udøver man kampdisciplin og kæmper efter særlige mønstre og systemer. Alt har sin plads. Det man opererer efter virker til akkurat dette formål. Der er regler for alt. Det giver tryghed for mange og kan være let at uddanne til.

Grænseløs tillid

Men i Jægerkorpset gør man det noget anderledes. Der er stadoig mange proceduerer og systemer som gør at alle ved hvordan man gør tingene. Men mange opgaver foregår i stort kaos og uforudsigelighed.
Hele mit arbejdsliv, har været operativt virke i små stærke uafhængige stærke selvkørende teams. Det er en helt anden verden. Militære specialenheder verden over arbejder i disse små meget selvstændige teams fordi de er ekstremt effektive, mobile, fleksible, sparer mange ledelsesressourcer, får jobbet gjort hurtigt, effektivt og sikkert, hele tiden tilpasser sig til omgivelserne og endda selv ofte finder på nye måder at løse umulige opgaver på. Et Jægerteam har en evne til altid at få løst opgaverne. De umulige opgaver løses også, de tager bare et par dage længere. Et Jægerteam arbejder i en grænseløs tillid og samhørighed.

“De umulige opgaver løses også, de tager bare et par dage længere.”

Hvis det passer med opgaverne, formålet, organisationen og personalet kan mange virksomheder have stor gavn af at tage skridtet og reorganisere dele af organisationen i teams. Det giver en impact i målet som er sylespids, effektiv ud over det sædvanlige og meget målrettet. Mange af de karakteristika et Jægerteam arbejder med, kan overføres til mange virksomheder. Det er nemlig i meget højere grad et spørgsmål om mennesket, mentale processer og karakter end det er et spørgsmål om det rent faglige. Team kan have sin berettigelse mange steder hvor en agil indsats er påkrævet. Jeg har set High Perfomance Teams i mange virksomheder i Danmark. De virker under helt samme principper og din virksomhed kan også få High Perfomance Teams.

Hele tiden optimalt

Et velfungerende High Performance Team i en virksomhed har store fordele. Det er sandsynligt at de selv finder på nye produkt-elementer, løser gamle problemer, selv skaber nye kunder og opgaver, markedsfører personligt, stærkt og langt mere målrettet. Det er ret sikkert de også revolutionerer systemer og procedurer, kassérer gamle systemer og laver nye bedre der virker hurtigere og mere optimalt.

High Performance Teams gør nemlig det der virker. Ikke bare nu, men hele tiden. Det de gjorde sidste år, er ikke nødvendigvis det samme de gør i morgen. De forandrer hele tiden formen og indsatsen så den til stadighed giver teamet størst mulig impact, overvinder mest mulig modstand og fortsætter imod målet. Alle forpligter sig dybt og trykker på med det de nu kan. Der sker en konstant tilpasning.

“High Performance Teams gør nemlig det der virker. Ikke bare nu, men hele tiden”.

Men… der er et men

Styrken og energien i det succesfulde selvkørende højtydende team kan være en stor udfordring for resten af organisationen og lederene omkring. Det kan være svært for andre at acceptere autonomien, farten og metoder der ofte falder uden for normalbilledet. Teamet kan af andre opleves som anarkistiske, egenrådige og arrogante.

Ledelse af stærke, højpotente teams kræver derfor ligeså stærke højpotente ledere, der tør afgive styring og kontrol, og istedet gøre alt hvad de kan for hjælpe med at frigive de iboende team-kræfter, der ofte skal udfordres, udvikles og fremelskes på den rigtige måde for at teamet yder endnu mere. Det svarer til at ledere skal turde lede en kapacitet der kan virke mere kompetent og måske endda mere succesfuld end lederen selv. Det kræver overhøjde, klarsyn og at man hviler i sig selv.

Det er ledelse der ved konstant, engageret, uophørlig, opfindsomt, empatisk, innovativt, holistisk og kontinuerligt og veldoseret karismatisk kommunikation, bringer det bedste frem i teamet. Husker du? ellers kig på www.lars-moller.dk for tidligere blogs.

Afgiv din magt

Hvis du håndterer stærke teams så mobiliser dit mod! Afgiv styring og kontrol! Oparbejd forståelse for og handling i overensstemmelse med “the speed of trust”. Kast dig ud i det. Afgiv din magt og kontrol og brug i stedet alle dine kræfter på at frigøre de kræfter der er i teamet under din stærke indflydelse. Det er ekstremt spændende, givende og meget større end at sidde på det hele selv.

Ville du være modig nok til at afgive kontrollen og styringen, og i stedet koncentrere dig om at frigøre de kræfter der helt sikkert findes i teamet, og som bare venter på at blive bragt i spil?
Vær modig!

Lars Møller
www.lars-moller.dk