HAHO JUMP WITH US PARACHUTE BY GO-PARACHUTISME - Version 2

Mange virksomheder arbejder med værdier. For 10-15 år siden var det absolut det eneste sort, man kunne forestille sig. Der blev hyret konsulenter fra den ene og den anden kant, til at hjælpe med faciliteringen af værdiarbejdet. Det er stadig en parameter for danske virksomheder, at have et værdisæt i baghånden. Ideen er jo god nok, men i virkeligheden kun starten på det kulturarbejde, der i faktisk ligger foran virksomheden.

Siden jeg forlod Jægerkorpset i 2009 har jeg på anmodning, arbejdet med værdier i et mange virksomheder. Processen er god, det er gavnligt at tale om hvordan vi opfatter værdier. Men hvis jeg skal være ærlig, er der stort set ikke nogen der springer fra de andre. Alle værdisæt er næsten ens. De afspejler dybest set at vi gerne vil have en profitabel virksomhed med ansvarlige, ordentlige medarbejdere. Tag en hvilken som helst virksomhed med et værdisæt, og se de giver garanteret god mening. som ord. Spørgsmåler er om de leves ud.

Når dette sæt af sociale og faglige regler, på den ene eller anden måde er besluttet, er det jo handlingen, vi gerne vil opleve. Værdier er ikke ord. Det er adfærd og opførsel. Det er, at gøre det der skal gøres!

Når dette sæt af sociale og faglige regler, på den ene eller anden måde er besluttet, er det jo handlingen, vi gerne vil opleve. Værdier er ikke ord. Det er adfærd og opførsel. Det er, at gøre det der skal gøres!

Jeg har desværre erfaring for at der herefter er mange virksomheder der fejler. Tanken er mange steder, at det nu er op til alle virksomhedens medarbejdere at efterleve det, der er skrevet ned. Nogle virksomheder har endda værdisættet bygget ind, som skabelon for de årlige medarbejdersamtaler så man kan vurdere hvordan det så går. Men hvis ikke værdierne er en del af virksomhedens kultur, og knytter sig til den måde man både eksekverer og lever, og i øvrigt er resultatmæssigt relevant, så giver de ingen mening.

Alle har haft en Nike skotøjsæske stående i huset. Just do it, står der. Men kommer vi mere ud og løbe, fordi det står der, med hvidt på rødt! Der er ikke mange ord der i sig selv, fører til ret meget handling, medmindre man er et ekstremt disciplineret menneske. Vi kan ikke tænke os ind i nye handlemønstre. Men vi kan handle os ind i nye måder at tænke på.

Det er altså omvendt. Der skal handles ind i et virksomhedsværdisæt. Man skal gøre det der skal gøres og som man har aftalt. Konsistent, konsekvent og pålideligt – og på den måde, kan det blive ægte værdier virksomheden kan leve efter. For en kriger i en specialoperationsstyrke er det et stærkt kendetegn. Man træner hårdt og gennemfører operationer sammen. Handlingen mere end noget andet tegner de værdier man lever- og arbejder efter. Det er ikke nødvendigt for nogle, at fortælle et team at “opgaven skal løses”. Det er kulturen. Alle ved eller lærer lynhurtigt af de ældre hvordan man gør. Det ansporer til udvikling, og næste gang vil man gøre det rigtigt. Umulige opgaver løses derfor hele tiden bedre og bedre, og til sidst lander man med faldskærmen lige der hvor man vil. Ved at handle sig ind i stærke værdier, giver dette endnu stærkere værdier senere. Værdier som er ægte.

Der er ikke mange ord der i sig selv, fører til ret meget handling, medmindre man er et ekstremt disciplineret menneske. Vi kan ikke tænke os ind i nye handlemønstre. Men vi kan handle os ind i nye måder at tænke på.

Hvis man samtidig som støttehjul, aflønner differentieret, giver bonus eller belønner på anden vis, til dem der eksekverer og handler, kan man ændre virksomhedens kultur og påvirke hele tankesættet og man kan endda begynde at profittere af det.

Vi har for vane at tænke, at personlig udvikling, ja det står man selv for. Virksomhedens medarbejdere skal selv udvikle sig selv. I øvrigt tænker mange mennesker helt basalt, at den personlige udvikling kommer af sig selv med tiden. Vi er blevet vant til, at vi lærer ting med tiden og på den måde bliver klogere og dygtigere. Vi har jo alle lært at binde snørebånd, tale flere sprog, begå os i verden. Men her stopper det så også. Hvis man ikke har bevidst intention om at stå for sin egen personlige udvikling fremover, så går man i stå og ender middelmådigt. Akkurat når du kan begå dig, holder du op. Hvis du vil mere, skal du gøre mere. Personlig udvikling skal ske med vilje, fordi vi på denne måde udvikler os frem. Hvis det sker ved tilfælde, så udvikler vi os bagud, efter at situationer er opstået. Og udviklingen bliver ustyret og tilfældig.

Det er virksomhedens ledere der skal udvikle virksomhedens medarbejdere. De skal udvikles til bedre medarbejdere og nogle skal udvikles til nye ledere. Det er ikke medarbejderne selv der skal have denne opgave. Som leder skal man efter min mening hele tiden gøre sin organisation bedre ved at gøre medarbejderne bedre. Hav det som et mål at gøre dem mindst ligeså gode som dig selv. Dette skaber værdier.

Mere end de nedskrevede værdier i sig selv, er det altså i højere grad de overbevisninger der har indflydelse på den specifikke adfærd der skal ændres.

Lad os straks afmystificere ordet virksomhedskultur. Det er altså ikke særligt langhåret. Virksomhedskulturen er summen af overbevisningerne, de fælles værdier, normerne og den specifikke opførsel som alle i virksomhedens udlever. Og her kan man jo kort sige at virksomheden har akkurat den kultur, som virksomheden har skabt og fortjener. Hvis man har sløset her, så kommer man til at betale tilbage fra andre konti.

Og det er så simpelt. Hvis nogen i virksomheden, ikke efterlever kulturens regelsæt, så skal ledere træde til og rette til, samtale og sanktionere. Jo højere i hierakiet denne forbrydelse sker, jo værre er det for hele organisationen. De stærke, dygtige og kompetente medarbejdere, begynder at kigge sig om, efter et andet sted at bruge deres tid. De svage ser det som en gylden mulighed for at gøre ligeså, og forstærker handlingen. Hvis man i sin virksomhedskultur prædiker ydmyghed overfor kunden, er der faktisk efter min mening problemer, forbundet med CEO´s store bil holder lige ved siden af indgangen til receptionen på en særligt afmærket P-plads. Jeg ved jeg træder nogle over tæerne nu, men den store bil kan man beholde, hvis man bare holder på den fjerneste P-Plads nede bag ved og igennem denne handling signalerer at man selv efterlever det man har besluttet.

Hvis nogen i virksomheden, ikke efterlever kulturens regelsæt, så skal ledere træde til og sanktionere. Jo højere i hierakiet denne forbrydelse sker, jo værre er det for hele organisationen. De stærke, dygtige og kompetente medarbejdere, begynder at kigge sig om, efter et andet sted at bruge deres tid. De svage ser det som en gylden mulighed for at gøre ligeså, og forstærker handlingen.

Så byt om på rækkefølgen. Handling før ord. Skriv ordene ned en dag. Men det er ikke nødvendigt, hvis virksomheden har ledere der selv udlever værdier og understøtter den ønskede virksomhedskultur man ønsker. Det hele starter oppefra. Helt fra toppen, ned igennem ledere og mellemledere. Eksekver Jer selv ind i værdierne, og brug de gode morgenmøder på at aftale hvordan det skal ske akkurat i dag.

Lars Møller /www.lars-moller.dk

En stærk karakter laver daglige 360 graders undersøgelser. Som Jægersoldat er man sammen dag og nat. I tykt og tyndt i årevis. Dette giver et indgående kendskab til hinanden. Man kender hinandens styrker og svagheder. Man lever af  teammedlemmers- og fælles mentale kompetencer. Man kan mærke og fornemme ånden og teamets væsen. Brok over andre,…

0 comments

Lederskab er ren magi… hvis du tænker leder – leder.

Jeg skrev for nogle dage siden om den situation for mennesket. Det der for første gang i menneskets evolutionshistorie, kan kaldes for frihed. Vi har igennem materielle fremskridt og socialkulturel udvikling, lavet et samfund hvor man reelt set ikke længere behøver at arbejde for at få mad. Vi har ikke mange der bor på gaden…

0 comments

Selvom du ikke er chef… så led alligevel! Virksomheders skjulte reserve

Jeg så nedenstående tekst for nogle uger siden på et billede her på sitet. Et godt billede har det med at vende tilbage. Som regel fordi det skaber genklang i dig selv…du kender det. Siden jeg forlod min “tryghed” i Jægerkorpset i 2009, har jeg hørt lignende udsagn fra mange mennesker jeg har talt med i…

0 comments

DEL 3. TANK-TRO-TRYK. Beslutningens 10 trin.

Her kommer Min sidste opdatering om svære personlige beslutninger. TANKE-TRO-TRYK. Beslutningens 10 trin er opbygget som TANKE (trin 1-4) som er dine tanker og overvejelser, TRO (trin 5) er selve beslutningen og det du vil sætte igang. Den handling du vil være tro overfor og som du vil tro på. Sidste del er TRYK (trin…

0 comments

Er du modig nok til at styre det urimeligt effektive team?

Er du modig nok til at styre det urimeligt effektive team? Militære enheder er normalt topstyrede og fuldkommen kontrollerede i en fast hierarkisk organisation. Alt gennemføres efter nøje fastlagte procedurer og systemer. Der kontrolleres og rettes ind. Selv i kamp hvor man ellers skulle tro at det hele overgår til personlig overlevelse, kaos og tilfældigheder, udøver…

0 comments

DEL 2. TANKE-TRO-TRYK …Beslutningens 10 trin

TANKE-TRO-TRYK …Beslutningens 10 trin Min sidste opdatering om svære personlige beslutninger handlede om de første tre trin i TANKE-TRO-TRYK. Jeg fristes til at sige…”så gør det nu bare for fanden!”… men ved godt at det ikke hjælper nogle som helst. For hvis det var så let at ændre det, så havde man jo nok gjort…

0 comments

DEL 1. TANKE-TRO-TRYK. Beslutningens 10 trin

Mod til forandringer – Beslutningens 10 trin Når vi ikke får taget de vigtige beslutninger i livet handler det ofte om at vi ikke selv tror det er muligt at tage den slags beslutninger. Selvom vi føler og sanser det kunne være rigtigt, så er vores menneskehjerne, utrolig dygtig til at snyde os til at…

0 comments

Et tohovedet monster du selv må dræbe!

Hvorfor kan man få voksne mænd til at kravle rundt i Afghanske bjerge med 60-70 kg på ryggen i et ufremkommeligt terræn hvor man kun kan bevæge sig ca. 1200 meter i døgnet. Med fjenden der måske venter omkring næste klippe hjørne og med alt for lidt vand i rygsækken. Dybest set i total kaos…

0 comments

Mod til forandringer – tag så den beslutning!

Jeg har tidligere skrevet indlæg om mod til forandring, om at fejle, om at forsøge alligevel selvom det er svært og selvom man tvivler, om at mobilisere det mod der skal til for at skabe det liv du ønsker dig. Dette indlæg handler om at tage beslutningen. Kig tidligere opdateringer på lars-moller.dk der handler om…

0 comments

Ægte lederskab kræver mod – til at lede med hjertet… stræb, stræb, stræb leder!

Ledermod – tør du være ægte? Mine tidligere indlæg her om mod har handlet om at “du kan alt – du skal bare være modig nok til at vælge det”, og de har handlet om at tage de vigtige skridt i livet. Det kræver mod fordi du skal turde gøre noget du ikke plejer. For…

0 comments