Et tohovedet monster du selv må dræbe!

Udgivet: 26. november, 2015

 

Hvorfor kan man få voksne mænd til at kravle rundt i Afghanske bjerge med 60-70 kg på ryggen i et ufremkommeligt terræn hvor man kun kan bevæge sig ca. 1200 meter i døgnet. Med fjenden der måske venter omkring næste klippe hjørne og med alt for lidt vand i rygsækken. Dybest set i total kaos og usikkerhed på om man overhovedet kommer hjem igen og ser sin familie. Alligevel vil man samtidig se dybt commitment og store smil fra Jægersoldater der IKKE overhovedet kunne forestille sig at være nogle andre steder end lige akkurat der. Lønnen er måske kr. 420k om året. Man er sjældent hjemme og lever i afsavn på mange af de ting vi her i Danamark tager for givet hver dag. Hvordan kan det lade sig gøre at have tilfredse medarbejder under disse forhold?

Jeg er ikke Jægersoldat længere. Det blev til 25 fantastiske år! Men jeg ville også nå andet end det! Nu er jeg forretningsudvikler. Træner ledere, bygger teams, skaber samarbejde, laver ledersparring og udvikler mennesker og organisationer.
Desværre og alt for ofte hører jeg følgende nu: “Han behandler os som brikkerne i et spil skak”. Men når jeg hører det, kaster jeg straks bolden tilbage og siger: “hvorfor finder du dig i det?”

Hovedløse høns

Ingen skal finde sig i at blive “spillet eller handlet” med. Det er uværdigt. Men problemets årsag er desværre et tohovedet monster, for mange medarbejdere tager ikke selv ansvaret for egen situation, og derfor bliver de afhængige af en chefs uendelige dispositioner, justeringer og anvisninger. De skaber deres eget initiativløse monster. Men det er et to-hovedet monster.

Det andet hoved har lederen sandsynligvis selv skabt fordi ledere ofte ikke selv opdager at han spiller skak. Ledere er ofte pressede og mener selv at de gør alt for at løse opgaven. De knokler løs, svarer mails, læser om aftenen, svarer om natten, styrer medarbejdere og laver matrixer og systemer der viser hvad man når og hvem der gør hvad. De har selv vænnet medarbejderne til at være skak brikker. Hovedløse høns der skal hjælpes alt for meget på vej. I dette øjeblik er lederen blevet degraderet til bare at være chef. Han leder ikke længere. Han styrer… og det kan vi jo sætte en skak-computer til eller min morfar der var værkfører og “styrede” alle kapsel-samlebåndspigerne på Tuborg i 50-70´erne.

Lederen skal skabe resultatet …sådan er det. Hele kommando systemet opad til ejere og bestyrelser kræver resultater der flytter bundlinje.

En traditionel opfattelse af lederens opgave, er at han skal nå det fastsatte mål inden for de givne rammer og ressourcer. Han skal løse opgaven med det han har …Men det ved vi jo godt alle sammen. Selvfølgelig er det det! Men dette er ikke lederens arbejde, det er hans (skjulte) mål… det er jo nonsens at hænge fast i sådan et mantra. Det er alt for mekanisk, kortsigtet og iøvrigt enormt ineffektivt at have dette fokus.

Resultaterne på sigt skabes på en helt anden måde og hvis man arbejder med styrken indefra kommer resultaterne nærmest helt af sig selv. Man må selv dræbe det to hovedet monster. Det er IKKE medarbejderen der skal gøre det. Det er en leder opgave.

Lederen skal lukke hullet

Der er jo noget underligt ved at de fleste virksomheder siger de kunne bruge mere engageret, ansvarsfuld arbejdskraft. Samtidig siger de fleste medarbejdere at deres potentiale ikke udnyttes godt nok??? Der er sikkert nogle skjulte motiver gemt i noget af dette forhold. Men det er mit indtryk at der er en god portion sandhed i det.

Og hvis det er tilfældet, så må det naturligvis være lederens vigtigste opgave at lukke dette hul.

Igen … den mekaniske chef kan erstattes af en dygtig skak-computer.

Men lederen som menneske kan aldrig erstattes. Det er nemlig kun et menneske der kan forbinde sig 100 % med et andet menneske.

At lede andre mennesker betyder at man må fjerne sig mere og mere fra fagligt stof og kaste sig mere og mere over menneskelig mental påvirkning igennem synergi.

Den rigtig måde at definere en leders opgave på er derfor at lederen ved konstant, engageret, uophørlig, opfindsomt, empatisk, innovativt, holistisk og kontinuerligt og veldoseret karismatisk kommunikation er i stand til at bringe det bedste frem i de mennesker der er omkring ham. Få dem til at vokse igennem deres eget værd og potentiale. Få dem til at yde mere. Få dem til at gro og vokse. De (få) der lykkes helt med dette kan få medarbejdere til at arbejde uden løn. Altså penge… Fordi lønnen bliver noget andet og meget mere.
Jeg ved det lyder som utopia, men jeg tror på at der (næsten) alle steder kan skabes et miljø, hvor tillid, commitment, engagement, ansvar, offervilje og arbejdsglæde er de drivende kræfter. Der skal naturligvis en løn til for at man kan betale sine regninger. Men det vil ikke være derfor medarbejdere møder op. De møder op fordi de er i et arbejdsmiljø hvor man føler man har betydning, man kan skabe resultater, forstår meningen med det man laver og i øvrigt kan udvikle sig. Det gør at kontorer og værkstedshaller fyldes med arbejdsglæde. Arbejdsglæde der samtidig producerer meget mere og i sidste ende giver dette det bedste resultat.

Strategi taber til karakter

Den gamle general Norman Schwarzkopf Der stod i spidsen for Golfkrigen da Kuwait skulle befries, havde en klar holdning til lederens karakter. Han sagde: “Lederskab er en potent blanding af strategi og karakterer. Hvis du skal være uden det ene, så vær uden strategi.

Jeg synes det rammer spot on. Den gamle general Der levede i noget af det mest systematiske og procedure fyldte miljø man overhovedet kan finde på kloden, et miljø hvor man planlægger ned til centimeter og sekunder fordi det kan koste liv, har selvfølgelig mærket effekten af såvel strategien som karakteren. Karakteren vinder!

Strategi er jo faglighed pakket ind i tid og rum. og kan siges at være “mekanisk ledelse”…. igen skak computeren kan gøre dette arbejde. …måske endda bedre end de fleste af os.

Men karakterer kan kun et menneske bære. Det skal gå hånd i hånd med vigtige principper og personlige standarder.

Sæt overliggeren højt

Igen: Konstant, engageret, uophørlig, opfindsom, empatisk, innovativ, holistisk, kontinuerlig, veldoseret og karismatisk kommunikation fremelske det bedste i mennesker omkring sig.

Bare rolig… Hverken Branson eller Jobs klarer det her. Det klarer ingen. Men gå efter det! Forsøg! Sæt dig selv svære mål, hold øje med dig selv og sæt overliggeren lidt højere op i morgen. Kun sådan når du videre. Alle vil opdage at du går efter at bliver et mere helstøbt, ærligt og effektivt menneske. Og netop der leder du andre mennesker indefra.

Lars Møller
www.lars-moller.dk