Filosofi

Frigør Potentialet

Når vi bevidst arbejder på at skabe stærke teams og træne ledere, til at udøve stærkt autentisk lederskab, så sker der noget fantastisk i virksomheden. Vi får et enormt skjult potentiale frigjort. Vi bliver mere effektive,  bliver mere innovative, der kommer et større organisatorisk mod, der kommer større ansvarstagen, og engagement og vi bliver meget bedre til at få tingene gjort. Vi skaber en åben, stærk og hurtigtkørende eksekverings kultur. Mange steder løber man hurtigere og arbejder flere timer, for at slukke brande og er altid to skridt bagud. Dette er den omvendte vej. Min tanke er IKKE at det er godt alene at arbejde mange timer og bare løbe hurtigere. Men rent faktisk er det det der sker når vi skaber stærke teams, fordi man pludselig ikke kan lade være. Det sker fordi tillid er acceleration af alle processer og fordi det samtidig er interessant og sjovt, og menneskeligt relevant at arbejde med andre mennesker man stoler på, og hænger godt sammen med.
Alle organisationer kan frigøre dette potentiale og det er som regel meget mere rentabelt, end at ansætte nye eller andre medarbejdere. Tillid, hastighed, innovation, engagement, initiativ, effektivitet og eksekvering skaber en sund og effektiv arbejdskultur og en bedre bundlinje.

Dette kan jeg hjælpe jer med

Jeg arbejder med forskellige områder, der kan virke meget forskellige men faktisk hænger de uløseligt sammen. Man kan kke tale om teams uden også at tale lederskab. Man kan ikke udøve godt lederskab uden selv at være mentalt robust. De særligt gode teamplayere, er   næsten altid også gode ledere selv. Dygtige ledere er perfekte på et team, fordi de har fornemmelse for det gode samarbejde. Det er i øvrigt mange af de samme mentale mekanismer der hæver overliggeren hos både den der udøver godt Lederskab og i det stærke selvkørende teams.

Samarbejde i stærke selvkørende Teams omhandler blandt andet bevidst arbejdet på essentielle teamudviklingstrin og et grundliggende kriger-mindset. Min erfaring kommer fra Jægerkorpset, hvor jeg lærte alt i praktik, før teorien blev synlig. Forløbet danner grundlaget for en større forståelse af den teamadfærd, der er nødvendig for, at man kan virke stærkt som team. Udviklingstrinene er let forståelige og hjælper til resultatfokus og skaber en eksekveringskultur, ikke kun i egen gruppe eller afdeling, men på tværs i hele organisationen, fordi de er universelle og principbaserede. Her foruden handler det om emner som teamplayer-pligter, kommunikation, enneagram udviklingsværktøjet, synergieffekter, process optimering, feedback og tilbagemeldinger samt teamværdisæt. Indholdet i teamudviklingsforløbet, vil være en spændende kombination af undervisningsmoduler og praktisk træning. Når et lederteam er samlet i et sådan forløb, vil der være et ret stort afkast i form af teambuilding. Når vi gennemlever det samme, skabes der fælles referencer og deltagerne vil vide, at de andre deltagere nu også ved det samme som dem selv.

Lederskab omhandler DET UNIVERSELLE LEDERSKAB og arbejdet på lederskabets udviklingstrin. Disse danner grundlaget for en større forståelse af de nødvendige tanker og handlinger, som en leder kan bruge til at skabe alle resultater med sit team. Når jeg underviser i Lederskab, lærer man hvordan man arbejder imod et bæredygtig, autentisk og stærkt personligt LEDERSKAB. Lederposten skal ses som en åbning til indflydelse hos medarbejdere og hvis man gør det rigtigt, kan man have fuld adgang til hele det uforløste potentiale, der ligger hos alle medarbejdere. Det skal bare frigives! Uddannelsen handler til dels også om personlig afklaring, personlige adfærdsprofiler som udviklingsværkstøj og praktisk ledertræning.

Mentalt robust/ Det personlige fundament er grundliggende i næsten alle mine team- og lederudviklingsforløb for virksomheder, fordi det er et så vigtigt et element – uanset i hvilken sammenhæng vi skal virke med andre mennesker. Mental- og emotionel styrke er fundamentet for menneskekundskab. Man skal have en indre styrke for at kunne skabe de bedste resultater sammen med andre mennesker uanset om det er i et team, som leder eller i privatlivet.
Det er meget svært at være i stærke frugtbare konstellationer eller lede andre, hvis man ikke er dygtig til at lede sig selv. Indeholdet er psykologisk forståelse og viden om menneskelige adfærds- og reaktionsmønstre. Den genetiske arv har hængepartier, og det er godt at vide noget om dette, så vi kan blive mere opmærksomme på vores egne ofte ubevidste signaler. Emnet giver større selvindsigt, da vi så forstår os selv på en ny og mere hensigtsmæssig måde, og ser mennesket (både os selv og andre), i et større perspektiv. Det er fundamentet for næsten al udvikling, og det giver mental robusthed, emotionel styrke og en personlig afklaring, der gør os langt mere fokuseret på de sunde elementer i lederskab og samarbejde. Med robustheden kan vi nå alle vores mål og vi opdager at forandring er en livsbetingelse og ikke en forhindring.

Praktisk træning er on-the job sparring, mindre team- og ledertrænings øvelser og eventuelt (add-on) trænings-modul hvor de ledelsesmæssige aspekter afprøves i en sikker simulator i trænings øvelser, som er ukendt for alle deltagerne. Dette er naturligvis udfordrende, komplekse trænings-scenarier, ofte i udlandet, der udfordrer såvel en selv som den team-konstellation man træner i. Dette kan være en fantastisk driver for et lederteam der begynder at bakke hinanden op og byder ind på tværs i organisationen, fordi vi skaber historie sammen.

Personlige samtaler kan sammenkøres med alle uddannelser, idet de er vigtige elementer i et udviklingsforløb for ledere. Der er altid lidt mere på spil for ledere der føler et større ansvar og ofte er det meget gavnligt at have personlige samtaler med råd og vejledning. Under personlige samtaler manifesteres nye tanker og nye vaner. Manifestationen stikker dybere og medfører adfærdsændringer. De personlige samtaler (coaching/sparring) skal genneføres jævnligt, med henblik på at arbejde med personlige målsætninger og handleplaner. Jeg arbejder med at fjerne uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, frygt og gamle vaner og gøre ledere og medarbejdere mere mentalt robuste.  

Alt er sammensat i et veltilrettelagt udviklingsforløb i koordination med dig og din virksomhed.

Foto: Mette Kildebæk