Hvordan

Jeg afvikler ikke lynkurser, der tager nogle dage i fuld fart. Mange virksomheder frygter naturligvis at spilde tiden, med noget der ikke kan bruges, til noget alligevel. De gamle teambuilding ture med bål, bivuak, og natorienteringsløb er sjove, men udvikler ikke meget, og korte forløb har kort levetid. Jeg er ikke event-leverandør. Det, der er rigtig vigtigt, er ofte også rigtig svært. Ellers gjorde vi alle, jo det rigtige hele tiden. Jeg afvikler derfor bæredygtige uddannelser. De tager bevidst længere tid, uanset om det skal handle om lederudvikling, teamudvikling eller udvikling af eksempelvis mentalrobusthed. Det bedste er at afsætte måneder. PÅ denne måde kommer det til at fylde ganske lidt i hverdagen, men samlet set meget i tankerne og det flytter noget. Jeg skaber forandring og varig ændring af adfærd og brænder for at udvikle mennesker og organisationer.

Lange forløb er ikke dyrere, men i grunden billigere. Den samlede udgift fordeles ud på en længere periode. Desuden sikrer lange forløb, at det indlærte kan absorberes og implementeres i dagligdagen både fagligt såvel som menneskeligt, mentalt og psykologisk. På den praktiske side passes det meget lettere ind i den daglige drift, end hvis man tog medarbejdere ud i mange dage i træk i 2-3 seminarforløb med det samme indhold.  

Mine undervisningsmoduler tager normalt 3 timer. Det vil sige, at resten af dagen er Jeres. I vælger tidspunkt og sted. Ofte er det bedst at gennemføre forløbet hos Jer, så det, så let som muligt,  passer ind i Jeres dagligdag. 

Der er altid et “før og efter” undervisningsmoduler. Jeg rundsender resumé og der er engang imellem ting man skal forberede til næste modul. Det betyder at jeg stiller krav til aktiv deltagelse, og dette skaber resultater man kan mærke i hverdagen, fordi det er øvelsen og refleksionen vi lærer af. Jeg arbejder desuden med enten personlig coaching og/eller personlige samtaler/sparring i forhold til personlige målsætninger, imellem de forskellige undervisningsmoduler, hvis det ønskes. Det kan give en endnu stærkere implementering af programmet. 

Jeg samarbejder engang imellem under mine udviklingsforløb, med andre ressourcestærke personer herunder psykologer, terapeuter og andre af mine tidligere kollegaer fra Jægerkorpset. Mennesker jeg ved har noget på hjertet og noget godt i hjernen, når det gælder om at facilitere udviklingsprocesser. Alle er nøje udvalgt, og er både inspirerende og kompetente undervisere og instruktører.