DEL 2. TANKE-TRO-TRYK …Beslutningens 10 trin

Udgivet: 3. december, 2015

TANKE-TRO-TRYK …Beslutningens 10 trin
Min sidste opdatering om svære personlige beslutninger handlede om de første tre trin i TANKE-TRO-TRYK.
Jeg fristes til at sige…”så gør det nu bare for fanden!”… men ved godt at det ikke hjælper nogle som helst. For hvis det var så let at ændre det, så havde man jo nok gjort det for længe siden, uden at skulle igennem alle mulige (og umulige) trin. Svære beslutninger er svære at tage fordi de som regel bunder i vores inderste frygt for at komme til at vælge forkert. Hvad nu hvis?…. Hvem ved om jeg har ret?…. Kan jeg tillade mig det her?…. Igen, hvis ikke du kan tillade dig at tage beslutninger for dig, hvem kan så? Ofte bliver det en sovepude fordi man ved hvad man har… man ved ikke hvad man får. Når vi en dag ligger på dødslejet så er jeg overbevist om at vi ærgrer os langt mere over det vi ikke gjorde, end det vi gjorde forkert. Fejl er en del af livet og endda ret lærerigt.

Men hele denne process er i ligeså høj grad en “kontrol”-process som det er en reel forandrings process. Din beslutning fører naturligvis til noget helt specifikt. Du holder op med at ryge, begynder at tabe dig eller kvitter dit sikre job til fordel for frihed. Men det at du tør og gør, fører også til at du kommer i større kontrol på dine handlinger generelt. Og derved også bliver bedre til at handle på de usete konsekvenser. Finde nye veje, andre løsninger. Du har jo taget beslutningen. Er du klar over hvilken enorm frihed det giver?

Hvis man får succes med trin 1, øver sig i det små og lykkes, så er jeg sikker på man vil opdage at det flytter egen evne til at handle på også de større beslutninger senere. Vi træner simpelthen vores “beslutningsmuskel” eller rettere de neurale kredsløb der i hjernen understøtter beslutninger. Vi bliver ved øvelse bedre og bedre til det.

Beslutningens 10 trin, TANKE, TRO OG TRYK.
Beslutningens 10 trin er opbygget TANKE (trin 1-4) som er dine tanker og overvejelser, TRO (trin 5) er selve beslutningen og det du vil sætte igang. Den handling du vil være tro overfor og som du vil tro på. Sidste del er TRYK (trin 6-10). Det er handlingen, dit aktive tryk i handling imod dit mål.

Se disse tre første trin på min hjemmeside www.-lars-moller.dk

Her følger de tre næste trin

 1. ØV DIG OG LÆR AF DE BEDSTE
 2. SÆT MÅLET
 3. KONSEKVENS – HVIS DU IKKE NÅR DIT MÅL
 4. HVORDAN VIL DU HANDLE
  En beslutning skal følges af stærke, målrettede massive handlinger. Skriv ned hvordan du vil handle. Hvilke tiltag vil du gennemføre hver uge. Hvilke aktive fysiske handlinger vil du følge din beslutning op med. Skriv også gerne ned hvordan du vil være i din mentale indstilling og attitude. Hjælp dig selv på vej her allerede nu med at beslutte dig for hvilken indstilling du vil have til tingene. Vær opmærksom på at implementeringen af nye ting i dit liv sjældent lader sig gøre i handling hver dag. Gå roligt men beslutsomt frem. Lad dig selv absorbere de nye ting der sker.
 5. TRO (BESLUT DIG, BED OM HJÆLP OG PUBLICER DIT MÅL)
  BESLUT DIG! Dette er BESLUTNINGEN! Hvad vil du nu være TRO overfor? Hvad er det du det næste stykke tid vil TRO på er rigtigt for dig? Hvilken TRO vil du plante i dig selv for det næste stykke tid at flytte dig til dit nye mål?
  Dette trin handler også om en ekstrovert beslutning. Du skal nemlig ikke gå i kamp alene. Du skal alliere dig med en der kan dække din ryg. En som Passer på du ikke falder i en fælde eller bliver angrebet bagfra. En der hjælper dig med klarsyn når du bliver træt af det hele eller dit motiv sløres. En der kan holde dig op på målet når du har brug for det. Det kan være din partner eller en god ven. Deres hjælp bliver nødvendig og du skal turde læne dig op ad dem.
  Det er også vigtigt at publicere sit mål. Fortælle det til sin omgangskreds, sine børn, sin familie, sine venner og sine kollegaer. De skal have mulighed for at hjælpe dig og tage hensyn. Hjælp dem til at hjælpe dig og vis alle at du virkelig VIL ved at publicere det åbent. Sæt målet op på køleskabet, lav en trackrecord så du kan se dine fremskridt eller krydser af vor mange dage der er gået og beløn dig selv for hver dag der er gået.
 6. TRYK, SÆT I GANG. TRYK DIN BESLUTNING IGENNEM.
  Nu skal der handles. Hellere i dag end i morgen og i overmorgen. Du har jo tænkt over det hele og forhåbentlig skrevet ned. Dine forberedelser overvejelser (Trin 4) er ikke en lov, det er en vejledning. Du må gerne være fleksibel i dine angrebsmetoder… bare de virker. Du kommer til at støde på usete forhindringer og du skal kunne justere din retning om nødvendigt. Gennemfør de stærke, målrettede, massive handlinger du har besluttet. TRYK din beslutning igennem.

Næste opdatering vil dække de sidste 4 trin under TRYK fasen hvor du med konstant og vedvarende tryk bliver ved med at arbejde uophørligt på at nå dit mål.
En af de følgende opdateringer vil handle om det svære ved at skabe vigtige forandringer i virksomheder. Det er en helt anden sag.

det er aldrig let at tage svære beslutninger. Det kræver indsigt, mod, vilje, stamina, struktur, disciplin og hjerte… men du har det hele. Du skal bare bringe det i spil.

TANKE-TRO-TRYK!

Lars Møller

www.larsmoller.dk