TEAM dag

Inviter dit team til en spændende team dag, hvor i introduceres til mine metoder for stærk bæredygtig udvikling af jeres teams. Det er både sjovt, lærerigt og tankevækkende. Dette er et altoverskyggende bedre alternativ til firmafrokosten med gocart og bowling.

Dagen arrangeres i nærheden af Jer og indeholder såvel praktik som teori i en passende og lærerig blanding hvor teorien understøttes af praktikken og hvor man på egen krop oplever og senere hører om teamdynamikker, optimering, ambitioner, indstilling og resultat. Teamdagen har til formål at:

  • At bringe Jeres Team tættere på High Performance Team status
  • At minimere silotænkning og at skabe et godt fundament for bedre resultater
  • At skabe større tillid imellem enkeltpersoner og afdelinger
  • At skabe en arbejdsplads hvor man trives og hjælper hinanden
  • At skabe en mere reel og afpasset kommunikation der styrker helheden
  • At bremse og eliminere kommunikation der nedbryder helheden
  • At have en god og opbyggende fælles dag, hvor team og teamspecifikke emner italesættes og behandles

Et program kunne se sådan ud, men kan justeres så det er langt mere målrettet Jeres behov:

0830-0900Velkomst og Oplæg (formål med dagen)/lidt morgenmad
0900-1130Teamkonkurrence forberedelse
1130Gennemførelsen af High Performance Team OL
1200-1245Frokost
1245-1300Intro og opstart – monumental succes
1300-1330Jeres eget indlæg
1330-1400Teamteori. Med baggrund i stærke Teams fra Jægerkorpset 
1400-1430Teamudvikling. Hvordan kan et team udvikle sig.
1430-1530Teamtræningsopgave. Hvordan optimerer vi?
1530-1630Tillid og Team mindset
1630-1645Pause
1645-1730Teamets forhindringer. Det genetiske fundament
1730-1800Den personlige indsats på et team, selvvækst og personlig udvikling
1800-1830Omskift og kalrgøring til middag
1830-2030Middag, præmieoverrækkelse og afslutning

Vejledende pris for en teamdag for op til 25 personer er kr. 38.500,- eksklusive moms, lokaleleje og forplejning.

Kontakt mig på mail for at høre mere

Lars Møller /www.lars-moller.dk