Gode ledere laver dagligt 360 graders undersøgelser

(Oprindeligt et indlæg fra april 2016)

Som Jægersoldat er man sammen dag og nat. I tykt og tyndt i årevis. Dette giver et indgående kendskab til hinanden. Man kender hinandens styrker og svagheder. Man lever af  teammedlemmers- og fælles mentale kompetencer. Man kan mærke og fornemme ånden og teamets væsen. Brok over andre, er her brok over en selv, så det sker ikke. Man hænger sammen på grund af et stærkt fællesskab, baseret på et sandt grundlag.
Men i princippet er dette ikke forbeholdt et Jægerteam. Det kan opbygges alle steder, også i din virksomhed. Men der skal arbejdes bevidst imod det. Udviklingen imod en stærk sammenhængskraft er alles ansvar. Men størst ansvar har man som leder. 

Uanset hvordan man vender og drejer det, så er der meget respekt i at arbejde hårdt, være professionel, kende sit fag og have erfaring. Det fremtvinger respekt, at man altid har svar, laver sikre løsninger og i kraft af professionelt virke disponerer rigtigt. Det afføder respekt ikke at lave begynderfejl. Man kan faktisk være et pænt dumt svin, og slippe afsted med det, hvis man ved hvad man laver og samtidig arbejder hårdt på at nå virksomhedens mål og være fællesskabets tjener.

Men i det lange løb går det naturligvis slet ikke. Kollegaer oplever, at her at et menneske, man ikke kan føle sig “helt sikker” på. 

Han vil i organisationen, blive betragtet som et outsider eller en nørd. Som medarbejder vil han unægteligt, blive kørt ud på et sidespor. I hvert fald socialt. Det er han sandsynligvis også ligeglad med, for han har valgt, at det bare er sådan det er, og det er bare sådan han er. Det kan man leve med hvis han har en afgrænset, selvstændig opgave.
Men hvad nu hvis denne mand sidder på en lederpost? … så siger det sig selv at han måske nok bliver accepteret for sit arbejde, men menneskeligt set ikke har den nødvendige kontakt med sine medarbejdere. Han vil blive betragtet som en mekanisk leder, der ikke forstår at lede, og der skabes et ødelæggende vakuum som medarbejdere og senere virksomheden kommer til at lide under. De fleste har lyst til- og brug for at have en leder der tør og gør. En leder der hjælper dem og forbinder sig med dem. En leder der navigerer sikkert imellem opgaver, mennesker, vision og virkelighed.  

Som leder der ønsker at udøve stærkt LEDERSKAB, er der altså noget meget vigtigt i, ikke kun at have faglige kompetencer, men også at have styr på en omfavnende stærk karakter. Ved siden af den profesionelle kompetence SKAL man også kunne anvende følelsesmæssig intelligens, være empatisk, være observerende, have selvindsigt og mange andre egenskaber som ikke har en pind med det egentlige faglige arbejde at gøre.
Har du styr på din karakter? Hvordan er du egentlig? Ved du overhovedet hvordan andre opfatter dig?

Det er blevet meget dansk at gennemføre 360 graders undersøgelser. Undersøge medarbejdertilfredsheden. Evaluere ledere og samarbejde. Ofte er det styret af et computerprogram.
“Lad os få talt ærligt om tingene”, lyder det. Allerede her er der jo et problem, for hvorfor i alverden, skal der en undersøgelse til for at finde ud af det? Hvorfor har man ikke fundet ud af det for længe siden? Svaret er desværre, at det har man også, men der er bare ingen der lytter, ingen der tør tale og ingen der ved hvordan de skal handle på det resultat alle i øvrigt kender. 

Ofte taler man ikke sammen i virksomhederne om dét der er så vigtigt, nemlig virksomhedens væsen, samarbejdet, sammenhængskraften og ånden. Vi er top professionelle og taler om optimering, produkt, produktionsmål, effektivisering, de faglige arbejdsprocesser, systemer, procedurer og mange af de elementer, der IKKE er ægte motivationsfaktorer for nutidens medarbejder.

Virksomhedens 360 graders undersøgelser, feedback-undersøgelser, tilfredshedsanalyser og medarbejdertilfredshedsundersøgelser er ofte spildte penge. Jo, de giver et øjebliksbillede, men hvor tit bliver der fulgt op og handlet på de problemområder man opdager? Det der skal gøres, efter en sådan undersøgelse, er jo netop det man ikke har evnet indtil nu. Man forsøger nok, men det er jo den omvendte vej… der skal arbejdes indefra. Det skal starte i DIG!
Ingen, der ikke havde styr på det før, får lettere ved at få styr på det, efter en kritisk medarbejdertilfredshedsundersøgelse.   

Hvis man taler om en ærlig undersøgelse af arbejdsmiljøet, så har man jo allerede imellem linjerne sagt at der er noget galt, og at vi til dagligt ikke taler ærligt sammen.

Ledelse er mange steder et misforstået begreb og mange forveksler styring med ledelse. Ledelse kan naturligvis også handle om styring af faglige processer. Men igen, som jeg har skrevet før, det kan man jo bare sætte en skakcomputer til. 

Ledelse handler ikke om kontrol, systemer og hoveder. Ledelse handler om frigivelse af kræfter, mentale processer og hjerte. Ledelse handler om, ved konstant, engageret, uophørlig, opfindsomt, empatisk, innovativt, holistisk, kontinuerligt og veldoseret karismatisk kommunikation, at bringer det bedste frem i andre mennsker. Husker du jeg før har skrevet det? ellers kig på www.lars-moller.dk for tidligere indlæg. 

God ledelse skaber værdi for medarbejdere, uanset om du sidder i en lederposition eller ikke. Ledelse handler om at give det hele af sig selv. Om at være ærlig og åben. Skabe værdi ved at hjælpe andre med at blive bedre, og se deres egne muligheder. En dårlig leder der leder af navn, tænder ild under sine kollegaer. Det bliver et styringsredskab. En kompetent empatisk leder tænder en ild i sine kollegaer. En stærk ild der giver energi og anledning til meget mere og et ønske om “at følge”. 

Når man er ærlig, så er det naturligvis nødvendigt engang imellem at vise sig selv. udstille sin sårbarhed. Mange (svage) ledere vil tænke… “jamen det går jo slet ikke! Jeg blotter mig hvis jeg fortæller om mine svagheder. Det skal de ikke vide noget om”. 

Men spol lige tilbage en gang. Hvis du tror, at dine medarbejdere ikke kender til dine fejl, så tro om. DE VED ALT OM DINE FEJL!. De ved akkurat, hvor du er god. De ved, hvor du er dårlig. De kender til dine styrker og de kender til dine svagheder som leder. De ved det hele! 

Det vigtige ved at være ærlig om sine svagheder, er ikke selve akten at fortælle det. Det vigtige er, at man viser andre at man er bevidst om det, og i øvrigt, som alle andre, ser det som en personligt ansvar at arbejde målrettet på at forbedre sig.

En leder der udøver sandt LEDERSKAB leder i alle retninger, til siden og op, men bruger de fleste af sine kræfter på alle dem der følger ham. Den sande leder udvikler sine medarbejdere, sætter dem på niveau med sig selv, overlader mange beslutninger, uddelegerer de spændende komplekse opgaver, og lader de kreative kræfter blive sluppet løs i organisationen. Han får medarbejdere til at turde mere. Han understøtter i menneskelige processer, og gør andre stærkere før sig selv. Han tænker VI, før han tænker JEG. Han laver 360 graders undersøgelser hver dag, hver time, i hver samtale.  

Det kan virke paradoksalt, men akkurat ved denne adfærd får den stærke leder tildelt autoritet, netop fordi han giver den bort.

Den bedste løsning er naturligvis det dybere værdiarbejde, som ingen tænker er vigtigt. Det tager tid. Det er for svært, og hvordan gør man lige det? Du gør det bedst ved at vise det selv, og træne andre i det samme. 

Kig ind i dig selv allerede i dag. Undersøg dig selv! Spørg dine medarbejdere hvordan de opfatter dig. Arbejd med din karakter, træn og gå efter noget mere. Gå efter at blive til en stærk leder med karakter som andre ser. 

Lars Møller /www.lars-moller.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *