Slå formaliteten ihjel

Den robuste dialog er nøglen til den virkelige succes
Det er ret sandsynligt, at du flere gange har deltaget i et møde, hvor alle tilsyneladende var enige, men efterfølgende så skete der alligevel ikke det, der blev aftalt. Der blev ikke fulgt op og handlet, og du opdagede at mødet var spild af tid, uproduktivt eller måske endda direkte nedbrydende, fordi du har prøvet det før. 

Disse møder tilhører samme familie af uproduktive menneske-samlinger, hvor en form for skjult uærlighed og stille løgn, lomme-veto og usagte uenigheder medfører manglende resultater. Det er den manglende oprigtighed og den ærlige menneskelige interaktion der ikke er til stede. Begrænset og intimideret af den usunde gruppedynamik, af politik, af formalitet, sandsynligvis mistillid og fastlåste hierarkiske roller, gør dialogen svag, falsk og overfladisk. Der mangler det fulde commitment og det brændende engagement der bærer beslutningerne helt i land. Der mangler den energi der efterfølgende får folk til at løbe fra mødet og kaste sig over opgaverne med intenst engagement. Mødedeltagerne er sikkert alle grundliggende interesserede i at handle på beslutninger, men den skæve interaktion imellem de mennesker der deltager, ødelægger den ægte robuste dialog.

Prøv så at tænk på de møder, hvor du er gået derfra i opløftet stemning, fuld af mod og håb og med en tro på at det her kommer til at skabe bevægelse, action og resultater. 

Den robuste dialog
Hvis du tænker efter, så har det ikke stor betydning om deltagerne var nogle du kunne lide eller ej. Det er heller ikke mødets emner, præsentationernes kvalitet, om i startede præcist til tiden eller overholdt agenda´en der afgjorde mødets påvirkning på dig.

Jeg overbevist om at det gode møde du oplevede, var godt på grund af dialogen. Med andre ord kvaliteten af dialogen. Den robuste dialog er grundlæggende, for netop commitment, engagement og eksekvering.

Man kan ikke på sigt bevare en stærk handlingsorienteret virksomhedskultur, hvis man ikke tør omfavne den robuste dialog og gøre den til virksomhedens normale måde at kommunikere på. 

Dialog er psykologi. Psykologi der direkte påvirker vores opførsel. Dialogen kan enten udvide eller begrænse vores kapacitet. Den kan skabe optimisme og selvtillid, eller skabe tungsind og pessimisme. Den kan fostre kreativitet, eller lukke folk ned. Den kan skabe energi, eller være direkte energidrænende. Den kan splitte i tusinde dele, eller den kan samle mødedeltagerne til én enhed.   

Dette indlæg handler ikke om “det gode møde”. Men et møde i en virksomhed, er en god temperaturmåler på netop kvaliteten i dialogen i hele virksomheden. Man kan ikke på sigt bevare en stærk handlingsorienteret kultur, hvis man ikke tør omfavne den robuste dialog og gøre den til virksomhedens normale måde at kommunikere på. 

Jeres problem i morgen!
 I mine 25 år i Jægerkorpset, har jeg naturligvis oplevet både den politiske dialog og den lidt uærlige dialog der faktisk havde skjulte dagsordener. Den findes alle steder, hvor mennesker skal arbejde sammen. Men i langt de fleste tilfælde og særligt i et Jægerteam, der i den grad skal leve af hinanden, er det akkurat den robuste dialog jeg husker. De ærlige udmeldinger, der har til formål at lave bedre løsninger, ikke at nedgøre den anden. Den helt nøgterne betragtning og de ærlige synspunkter, der automatisk producerer den næste ærlige tanke og udmelding fra en anden Jæger, indtil lagene er skrællet af, og vi har fat i essensen. 

 Et Jægerteam arbejder ikke kun målrettet og i fysik ud af teamet, men også oprigtigt og ærligt internt, for hele tiden at blive bedre. På denne måde bliver forholdskommunikationen også en medspiller, idet den understøtter istedet for at forstyrre. Vi kan tale effektivt om emnet og gøre sagen endnu bedre, uden magtkampe og positioneringer. Jeg har selv stået der, hvor jeg i den varme afghanske nat, måtte sige til mine kammerater: “Hvis jeg ikke får vand i nat, så er jeg jeres problem i morgen”. Jeg kunne have holdt på min status, mit ønske om at fremstå som sej og udødelig, men vores Jægerteam ville ikke kunne disponere bedst muligt på en stille løgn, og det ville i sidste ende ikke være det bedste for helheden. Det er klart det heller ikke ville ha været godt for mig, men jeg kunne jo ikke få hjælp, hvis jeg ikke meldte ud om min tilstand som kritisk dehydreret, faktisk på vej til at dø af tørst.     

Jeg har selv stået der, hvor jeg i den varme afghanske nat, måtte sige til mine kammerater: “Hvis jeg ikke får vand i nat, så er jeg jeres problem i morgen”.

Den robuste dialog er, efter min mening, absolut afgørende for at virksomheden producerer resultater, optimerer og vokser sig større og bedre. Kun igennem den robuste dialog og den ærlige udmelding, lykkes vi bedre og bedre med opgaverne og kan optimere processerne og lære nyt.

Din løsning er bedre end min 
Den robuste dialog skaffer os adgang til det sandfærdige billede af situationer, status og  øjeblikkets faktum – set fra mange sider. Den robuste dialog gør virksomheden effektiv i indsamlingen af informationer, behandlingen af dem og i prioriteringen af den eksekvering der skal følge. Uden det ærlige billede, risikerer man naturligvis at træffe forkerte beslutninger. 

Den robuste dialog har en mening og et formål og bringer den realiteten frem, også selvom realiteten engang imellem er ubehagelig. Den åbne dialog er informativ, direkte, oprigtig, ærlig, faktuel og fokuseret. Formålet er at bringe så mange forskellige synspunkter i spil som muligt. At opleve flere og andre muligheder end man selv fandt på, at afveje dem i forhold til hinanden og igennem denne dynamik, at turde fremkomme med nye og endnu bedre ideer, der fører til større indsigt og oplysning. I sidste ende også til bedre resultater. 

Uanset hvem man er, og uanset om man har siddet med en præsentation på en problemstilling 4 timer natten før, så skal man være i stand til at sige “Ja for pokker, din løsning er bedre end min!”. Den ærlige, oprigtige, afpillede dialog, er den der skaber gennembruddet, fordi vi stiller vores tanker til rådighed for et større netværk, der på denne måde kan arbejde meget mere effektivt, end vi kan alene. Men denne synergi kræver mod fra alle de tilstedeværende. Høj som lav.     

Det starter i toppen
Kvaliteten af dialogen fastsættes af alle virksomhedens ledere. Ikke nødvendigvis de formelle ledere, men alle der i deres opførsel og adfærd, optræder som ledere.  

(Kig her for at se hvordan man kan lede uden at være leder: https://www.linkedin.com/pulse/selvom-du-ikke-er-chef-så-led-alligevel-virksomheders-lars-møller). Alle organisationer har nemlig akkurat den opførsel og den kvalitet hos medarbejderne, som lederne tillader og selv fremviser. Virksomhedens kultur er et resultat af ledernes adfærd. Så lederopgaven er ikke alene at få ting til at ske igennem sit team, men også selv udtrykke den rigtige adfærd. 

Når møder, samtaler og præsentationer gøres formelle, så bliver de ofte uden debat og nye vinkler. Formalitet undertrykker dialog og formelle møder og præsentationer giver indtryk af, at de fleste ting er forudbestemte og fastlåste.

En stærk, magtfuld, frygtsom leder med et stort ego, kan på et sekund dræbe denne oprigtighed. Hvis han eksempelvis, bare en enkelt gang, groft svarer tilbage at- “det var sgu da det dummeste jeg har hørt!”, så har han med ét, ødelagt det han holdt møde for. Det rigtige svar er selvfølgelig: “OK? det vil jeg gerne høre mere om, lad os høre hvad du mener og så tage en beslutning derefter”.

Oprigtighed over harmoni
Det starter i toppen! Uformel dialog er en af vejene frem til den oprigtige robuste dialog. Og her mener jeg ikke den forstilte uformelle form, hvor man kender fornavne og ofte kommer med en frisk bemærkning. Men den helt igennem uformelle tone og form der virkelig afføder åbenhed og dialog. Det kræver naturligvis ledere med mental styrke der hviler i sig selv på den gode måde. Det kræver ledere med hjerte. Ledere der tør invitere til andre løsninger end deres egne, og være åbne og oprigtige overfor alle input. Det handler ikke kun om at vise at man kan dette. Det handler om at man også oplærer resten af sin organisation, til at gøre det samme, så det ender med at forplante sig ned og ud igennem de forskellige lag af virksomheden afdelinger. Det er virksomhedens ledere der skal vise resten af organisationen hvordan man kan være åben og oprigtig, og hvorfor. Den indbyggede autoritetstro, forhindrer desværre at det kan ske nedefra. 

Når møder, samtaler og præsentationer gøres formelle, så bliver de ofte uden debat og nye vinkler. Formalitet undertrykker dialog og formelle møder og præsentationer giver indtryk af, at de fleste ting er forudbestemte og fastlåste. Uformelle samtaler åbner dialogen, åbner debatten og åbner nye tanker op. 

Tænk oprigtighed over harmoni. Når vi kommunikerer oprigtigt, får vi sandeheden frem. Ikke nødvendigvis den der behager alle, eller skaber harmoni og balance, men den der kan skabe gennembruddet og den gode løsning. Tag konfrontationen, op såvel som ned, i organisationen, også selvom det skaber lidt uro. Harmoni dræber den kritiske tanke og den nye ide. Og harmoni og frygt for at sige sin mening, gør jer ineffektive og begrænser alle processer. Ja, Tænk oprigtighed over harmoni!


Lars Møller /www.lars-moller.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *