Skab High Performance Teams?

Den første High Performance Byggesten

Alle virksomheder kører på det vi kan kalde “Virksomhedens Hardware”. For at vækste skal denne også vokse. Virksomhedens Hardware indfatter eksempelvis salgssystemer, markedsføring, dele af virksomhedsstrategien, produkter, ekspansion til udlandet, produktion, prisstrategier, procedurer, faciliteter, Jeres organisation, butikkernes udformning, kasseapparater, scannersystemer, IT systemer og økonomi. Alt dette skal bruges når virksomheden skal sælge sine produkter. I Jægerkorpset er der også et tungt sæt hardware. Alt lige fra SOP´er (Standing Operational Procedures), Reglementer, Rules of Engagements, Våben, radiomateriel, håndgranater, faldskærme, RIB både, Rygsække, madrationer, klatregrej og meget-meget mere. Med alle materielgenstande, taktikker og manøvrer, fulgte uddannelsessystemer og solid træning, som også hører ind under hardware-begrebet.

Den Sociale Operative Software – anden byggesten

Jeg blev Jæger i 1984. De første mange år var der ikke tid megen tid til at reflektere. De første mange år, gik tiden med at lære og følge med de ældre og mere rutinerede Krigere. I starten af halvfemserne gik det op for mig at Jægerkorpsets virkelige styrke ikke lå i hardwaren, Altså alle vores systemer, procedurer og vores faglighed. Den lå i den måde Jægerne arbejdede sammen på. Deres indstilling til sig selv, til opgaven og til de andre Jægere. Man kunne kalde det for den menneskelige olie, karakter, personligheden og adfærden. Vi nåede vores mål på grund af det fælles tankesæt vi trænede og arbejdede efter. Det var i virkeligheden vores indstilling og overbevisninger der flyttede noget. Det udmøntede sig også i kommunikations formerne, der var ret kontante, men ærlige. Det viste sig også som naturlig følelsemæssig intelligens, for man er nød til at vide hvordan de andre teammedlemmer havde det, for at vide hvordan vi kunne performe eller om nogle trængte en hånd. Man udviklede derfor en mental robusthed og styrke som er nødvendig, ikke for at kunne klare opgaverne, men for at være fuldt bevidst om de mange valg, man hele tiden må træffe i et liv på kanten i samspillet med de andre på et team. Det afspejlede sig som ekstrem lærevillighed og evnen til at eksekvere sammen. Jeg kalder denne menneskelige olie for den Sociale Operative Software. Social fordi den primært handler om kvaliteten af de menneskelige interaktioner og operativ fordi den i høj grad har betydning for og en enorm indflydelse på den operative kvalitet og det endelige resultat. Den gør at de muligheder der ligger i hardwaren, kan blive til meget mere, og det umulige kan ske.

Da jeg stoppede i Forsvaret i 2009, satte jeg mig for at knække koden til denne Sociale Operative Software. Jeg ville finde ud af hvor et team fra specialoperationsstyrkerne, jægerne, havde disse egenskaber fra. Jeg fandt ud af, at det til dels var noget de unge aspiranter kom med, eller de havde i hvert fald fanget nogle af pointerne, og dels var noget, der igennem mesterlære, blev indarbejdet dag for dag, de første år. Både under Jægerkorpsets optagelsesprøve og senere i det daglige virke som ung Jægersoldat. Det var ikke bevidst metodisk træning eller systematiseret uddannelse i akkurat disse egenskaber. Det skete igennem simple huskeregler og mantraer, som var gået arv fra Jægersoldat til Jægersoldat. Mesterlæren er i virkeligheden undervurderet, fordi den netop også indlærer de menneskelige sider.

Jeg opdagede at dette ikke var egenskaber der var forbeholdt Jægersoldater. Det er egenskaber vi alle kan lære at bruge, indarbejde og træne – hvis vi vil. Så det har jeg gjort i et utal af virksomheder siden 2009.

Jeg har senere opdaget at Angela Duckworth kalder nogle af disse begreber for “GRIT – the power of Passion and perseverance” og at Carol S. Dweck kalder det for “The Growth Mindset”. Det er menneskelige egenskaber som er gratis. De ligger potentielt i os alle og siger samtidig at betingelserne for succes ikke handler om talent og intelligens – Heldigvis! -Det handler derimod om indsats, vedholdenhed, lærevillighed og passion. Om at tænke at det jeg ikke kan, det er blot noget jeg ikke har lært – endnu!

Det siger sig selv at begge byggesten er afgørende for virksomhedens succes. I har formodentlig allerede styr på virksomhedens Hardware. Ellers fandtes i ikke på landkortet. Jeg ved til gengæld alt om, hvordan man opbygger virksomhedens Sociale Operative Software, som skaber det vi ofte efterspørger som korpsånd, team-spirit, sammenhængskraft og holdånd. Kontakt mig på larsmoller@me.com hvis du vil vide mere.

Lars Møller